2017 Ger Schutter

CURRICULUM VITAE

Gerrit Pieter Schutter

24-4-1939 geboren te Groningen

24-7-1964 gehuwd met Henderika van der Laan

12-9-1980 geboortedatum dochter Eva

Opleiding

1957 diploma 5 jarige HBS-B

1958 Luchtmacht Officiers- en Kaderschool te Breda

1959 Luchtmacht Elektronische- en Technischeschool te Schaarsbergen

1960 NATO codificatiecursus

23-9-2016 certificaat reanimatie van het Nederlandse Rode Kruis

Loopbaan

1957 - 1958 Oude Haagsche 1836 actuariële wiskunde

1958 - 1964 Koninklijke Luchtmacht, reserve 1eLuitenant

1964 - 1965 Controleur verdovende middelen Hoofdinspectie van de Volksgezondheid voor de geneesmiddelen (HIG)

1965 - 1970 Hoofd Afdeling Algemene Zaken HIG

1967 - 1969 tevens Hoofd Administratieve en Personele Zaken Rijksinstituut voor geneesmiddelenonderzoek te Leiden

1970 - 1973 Algemeen-secretaris,tevens Hoofd Algemene Zaken HIG (vanaf 1972 tot 1973 dubbelfunctie zie onderstaand)

1972 - 1983 Hoofd Centrale Afdeling Algemene Zaken Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, tevens:

1973 - 1974 tevens wnd.Algemeen secretaris Directoraat Generaal van de Volksgezondheid

1973 - 1976 tevens behartiging algemeen secretariaat interdepartementale stuurgroep drugsbeleid en lid werkgroep Hennep en Verkeer.

1983 - 1985 Hoofd van de Centrale Afdeling Algemene Zaken,Leidschendam van het Ministerie van Welzijn< Volksgezondheid en Cultuur,
tevens Hoofd Beheersconstruct ministeries WVC en VROM en behartiging huisvestings-aangelegenheden ministerie BUZA te Leidschendam

1985 - 1992 Directeur Civiele Verdediging en Vredescalamiteiten van het Ministerie van WVC

1992 - 1996

1997 - 2002 Lid Nederlands Gymnaestrada Comité

2000 - 2007 Voorzitter Stichting Leergeld Den Haag

2001 - 2002 a.i. Hoofd Bedrijfsvoering Raad voor Cultuur

2003 - 2013 plv.voorzitter Stichting Buurtbedrijf- en Ontwikkeling Zeeheldenkwartier

2000 Advies uitgebracht over organisatie en plaats rampenbestrijding in Bulgarije

2003 Advies uitgebracht over de organisatorische aspecten van de rampenbestrijding,training van managers in de rampenbestrijding en de samenwerking tussen de humane en alternatieve geneeskunde in Estland

2003 - 2013 Voorzitter Stichting 'Het Beestenspul' (kinderboerderij).

2013 - heden telefoondienst ANBO Den Haag

2014 ambassadeur gemeente Den Haag bij de WK hockeyspelen

2016 - 31-12-2017 lid deelraad Participatie van de gemeente Den Haag

1-1-2018 - 26-07-2018 vrijwilliger Senioren Collectief Haaglanden

1-4-2018 - heden lid "Delen achter de duinen"

1-4-2018 - 26-07-2018 lid ledenraad Stedelijke Ouderen Commissie (SOC)

Onderscheidingen

Diversen: Publicaties, speeches etc.